Značení pneu

Nové značení pneumatik od roku 2012

EU nařízení o značení pneumatik 1222/2009.

Obecné informace

Jedná se o označení pneumatik motorových vozidel. Výrobci pneumatik pro osobní automobily, lehké i těžké nákladní automobily musí specifikovat spotřebu paliva, přilnavost za mokra a klasifikaci hluku produktů pomocí štítku nebo označení od listopadu 2012.

Tyto informace musí být také uvedeny v technických propagačních materiálech. Označení pneumatik bude používat klasifikaci od nejlepší (zelená kategorie "A") po nejhorší výkon (červená kategorie "G” u osobních automobilů a “F” u nákladních automobilů).

Tato iniciativa vychází z návrhu Evropské komise v roce 2008 a je součástí akčního plánu pro energetickou efektivitu, určenému ke zlepšení energetické efektivity produktů, budov a služeb s cílem snížit spotřebu energie o 20% do roku 2020.

Výsledek obrázku pro značení pneumatik

(Zdroj: Evropská komise)

Valivý odpor je síla působící proti směru jízdy při točení pneumatiky.

Dosáhnout nízkých hodnot valivého odporu je důležité vzhledem k tomu, že pneumatiky přispívají ke spotřebě paliva až 20% u osobních automobilů a až 35% u automobilů nákladních.

Pojďme si ukázat, jak to funguje: díky zatížení vozidla je pneumatika v místě kontaktu s vozovkou deformována a pohlcuje energii ve formě tepla. Čím větší deformace, tím vyšší valivý odpor a následně pak také vyšší spotřeba paliva a vyšší CO2 emise.

Na označení pneumatik podle nařízení EU je valivý odpor uveden v hodnocení od A (nejlepší hodnocení) po F pro průmyslové vozy a G pro osobní automobily (nejhorší hodnocení). Rozdíl mezi jednotlivými stupni znamená snížení nebo zvýšení spotřeby paliva v rozmezí od2.5% - 4.5% pro osobní automobily a od 5%-8% pro nákladní automobily. U osobního automobilu je možné zhruba vyjádřit jako 0.1l/100km.

Přilnavosti za mokra je jedním z nejdůležitějších bezpečnostních vlastností pneumatiky.

Vynikající přilnavost na mokrém povrchu znamená kratší brzdnou dráhu při jízdě za deštivého počasí.

Existují i jiné důležité parametry, které jsou důležité pro bezpečnost, ale přilnavost byla vybrána jako nejreprezentativnější prvek s cílem porovnat různé typy pneumatik.

U osobního automobilu rozdíl mezi jednotlivými stupni znamená zvýšení nebo snížení brzdné dráhy o zhruba 3 a 6 metrů při brzdění z 80km/h.

Hluk z dopravy

je relevantním problémem ochrany životního prostředí a závisí na několika faktorech, jako např.:

  • Hustota dopravy
  • Typ vozidla
  • Styl jízdy
  • Interakce mezi pneumatikou a vozovkou

Hodnoty hluku uvedené v označení nejsou interní hodnoty, které že řidič vnímá při jízdě, ale externí, které přispívají k akustickému znečištění.

Hodnoty jsou vyjádřeny v decibelech (dB) a rozděleny do 3 kategorií:

1 černá zvuková vlna = 3dB méně než budoucí přísnější evropské limity.
2 černé zvukové vlny = již v souladu s budoucími evropskými limity.
3 černé zvukové vlny = v souladu se současnými evropskými limity.

Čím víc černých polí, tím je pneumatika hlučnější.

Potřebujete informaci k novému značení pneu? Neváhejte se na nás obrátit!

Další zajímavé články k pneu: